هشتمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران , 2013-10-23

عنوان : ( گزارش وقوع Juvenile Ossifying Fibromaدر یک کره اسب 6 ماهه )

نویسندگان: احمدرضا موثقی , کامران سرداری , تهمینه تاجیک , سمانه قاسمی , مسعود رضائی اوغازی , حامد راد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از تومورهای خوش خیم محوطه دهانی در اسب ossifying fibroma است. این تومور معمولا از استخوان فک پایین اطلاق می گردد. یک منشأ گرفته و بیشتر در اسبهای 2 تا 14 ماهه مشاهده می شود که به آن juvenile ossifying fibroma کره اسب نر 6 ماهه با تودهای در سمت چپ فک پایین از 2 ماه پیش، مورد معاینه قرار گرفت. این توده روند رو به رشدی داشته و با قوام سفت و سطحی زخمی از لب حیوان بیرون زده بود. دربررسی رادیولوژی واکنش پریوستی مشاهده نگردید. شاخصهای خونی در محدوده ی طبیعی قرار داشتند. بررسی هیستوپاتولوژی بیوپسی تهیه شده از توده، تشکیل ساختارهای شبه استخوانی در زمینهای مملوء از فیبروبلاست های تجمع یافته را نشان میداد. بر این اساس، ضایعه به عنوان فیبرومای استخوانی تشخیص داده شد. که اولین گزارش در ایران است.

کلمات کلیدی

،juvenile ossifying fibroma کره اسب، تومور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037424,
author = {موثقی, احمدرضا and سرداری, کامران and تاجیک, تهمینه and قاسمی, سمانه and رضائی اوغازی, مسعود and راد, حامد},
title = {گزارش وقوع Juvenile Ossifying Fibromaدر یک کره اسب 6 ماهه},
booktitle = {هشتمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {،juvenile ossifying fibroma کره اسب، تومور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گزارش وقوع Juvenile Ossifying Fibromaدر یک کره اسب 6 ماهه
%A موثقی, احمدرضا
%A سرداری, کامران
%A تاجیک, تهمینه
%A قاسمی, سمانه
%A رضائی اوغازی, مسعود
%A راد, حامد
%J هشتمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران
%D 2013

[Download]