هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06

عنوان : ( تعیین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگهای اولترابازیکجنوب مشهد )

نویسندگان: زهره نوربخش رزمی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه مورد مطالعه در جنوب شهر مشهد و از لحاظ زمین شناسی در محدوده زون مفصلی (Suture zone) بین ارتفاعات بینالود و کپه داغ قرار دارد. سنگها اولترابازیک بخشی از افیولیت ها مشهد را تشکیل می دهند. به دلیل افزایش ساخت و سازها در این منطقه از شهر مشهد، شناخت ویژگی ها ژئوتکنیکی سنگها در اجرا پروژه ها مهندسی از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این پژوهش جهت شناخت خصوصیات مهندسی سنگها اولترابازیک منطقه نمونه هایی از این نوع سنگ تهیه گردیده است و در آزمایشگاه آزمایشات مربوط به تعیین خصوصیات مکانیکی و فیزیکی آنها از قبیل آزمایش تک محور، سه محور و برش مستقیم و نیز وزن مخصوص خشک و اشباع، درصد رطوبت و غیره انجام شده است.

کلمات کلیدی

, افیولیت, خواص ژئوتکنیکی سنگها, اولترابازیکهای مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037425,
author = {نوربخش رزمی, زهره and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد},
title = {تعیین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگهای اولترابازیکجنوب مشهد},
booktitle = {هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {افیولیت، خواص ژئوتکنیکی سنگها، اولترابازیکهای مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگهای اولترابازیکجنوب مشهد
%A نوربخش رزمی, زهره
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%J هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2013

[Download]