هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06

عنوان : ( بررسی رابطه ی بین ضریب نفوذ پذیری (k) و دانه بندی و ارائه ی فرمول تجربی )

نویسندگان: غلامرضا لشکری پور , فرهاد یزدان پناه , خالد انصاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نفوذپذیری میزان توانایی توده ی متخلخل برای انتقال سیالات است، که یکی از مهم ترین پارامترها در مهندسی ژئوتکنیک بوده، و در بعضی از عملیات های ژئوتکنیکی حیاتی است. نفوذپذیر در مشکلات نشت، زهکشی، آبگیری و آب زدایی، سرعت و میزان نشست و میزان افزایش مقاومت با کاهش فشار حفره ای اهمیت زیادی دارد. از این رو هیدروژئولوژیست ها و مهندسان ژئوتکنیک همیشه در جست وجو تکنیک ها قابل اطمینانی برای تعیین هدایت هیدرولیکی بوده اند. سه روش کلی برای تعیین هدایت هیدرولیکی وجود دارد، آزمون های صحرایی، آزمون های آزمایشگاهی، و روابط تجربی. روش های صحرایی و آزمایشگاهی، پرهزینه و زمان بر بوده و انجام آن ها با مشکلاتی همراه می باشد. به همین دلیل روش های تخمین هدایت هیدرولیکی از فرمول ها تجربی براساس خصوصیات فیزیکی خاک و سنگ توسعه یافت. از آنجایی که این معادلات بر پایه مطالعات تجربی بدست آمده اند نتایج آن ها لزوماً از یک مکان به مکان دیگر قابل انتقال نیست. بر این اساس تعیین معادلات نفوذپذیری مخصوص یک منطقه امر ضروری می باشد. در این مقاله با توجه به مطالعات انجام شده در خط دو پروژه قطار شهر شیراز رابطه بین هدایت هیدرولیکی و دانه بندی خاک ها D30,D60) در این منطقه مورد بررسی قرار گرفته و دو رابطه ارائه گردید.

کلمات کلیدی

, هدایت هیدرولیکی, دانه بندی, رابطه ی تجربی, قطار شهری شیراز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037427,
author = {لشکری پور, غلامرضا and یزدان پناه, فرهاد and انصاری, خالد},
title = {بررسی رابطه ی بین ضریب نفوذ پذیری (k) و دانه بندی و ارائه ی فرمول تجربی},
booktitle = {هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {هدایت هیدرولیکی، دانه بندی، رابطه ی تجربی، قطار شهری شیراز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه ی بین ضریب نفوذ پذیری (k) و دانه بندی و ارائه ی فرمول تجربی
%A لشکری پور, غلامرضا
%A یزدان پناه, فرهاد
%A انصاری, خالد
%J هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2013

[Download]