چهل و چهارمین کنفرانس ریاضی , 2013-08-27

عنوان : ( ارائه الگوریتم ابتکاری برای مساله درخت فراگیر کمینه با محدودیت تاخیر )

نویسندگان: آیدا کلاته آهنی , مجید سالاری , سیدمحمود حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله یک روش حل ابتکاری برای مساله درخت فراگیر کمینه با محدودیت تاخیر ارائه می گردد. در این مساله هدف کمینه کردن هزینه کل درخت بوده بطوریکه میزان تاخیر در هر مسیر موجود از گره منبع به سایر گره ها از مقدار مشخصی بیشتر نشود. مقایسه نتایج این روش با نتایج بدست آمده از روش حل دقیق موجود، کارایی این الگوریتم را نشان می دهد. . در این مساله هدف کمینه کردن هزینه کل درخت

کلمات کلیدی

, درخت فراگیر, الگوریتم ابتکاری, محدودیت تأخیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037434,
author = {کلاته آهنی, آیدا and سالاری, مجید and حسینی, سیدمحمود},
title = {ارائه الگوریتم ابتکاری برای مساله درخت فراگیر کمینه با محدودیت تاخیر},
booktitle = {چهل و چهارمین کنفرانس ریاضی},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {درخت فراگیر، الگوریتم ابتکاری، محدودیت تأخیر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه الگوریتم ابتکاری برای مساله درخت فراگیر کمینه با محدودیت تاخیر
%A کلاته آهنی, آیدا
%A سالاری, مجید
%A حسینی, سیدمحمود
%J چهل و چهارمین کنفرانس ریاضی
%D 2013

[Download]