فلسفه دین, دوره (10), شماره (2), سال (2013-9) , صفحات (35-57)

عنوان : ( بررسی مسئله تعارض عقل و دین از نگاه ابن رشد و ملاصدرا )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی , تکتم مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله برآن است راه­حل تعارض میان عقل و دین را از دیدگاه ابن­رشد و ملاصدرا به دست دهد. در نگاه هر دو فیلسوف، هیچ تعارض واقعی میان عقل و دین وجود ندارد و برای رفع تعارض ظاهری تأویل به عنوان راهکار مطرح شده است. ابن­رشد با تعیین اصول و مبانی برای تأویل و نتیجه حاصل از آن، یعنی همزیستی مسالمت‌آمیز مذاهب مختلف اسلامی و نیز عالمان دینی (فیلسوفان و متکلمان)، نظری جدید ارایه کرده است. ملاصدرا نیز با تاکید بر مبانی‌ای همچون «اصالت وجود و ذو مراتب بودن آن»، «حرکت جوهری»، و «اتحاد عاقل و معقول» ضرورت تأویل را به صورت کلی تبیین کرده است. پایه کار ابن­رشد عقل­گرایی است، در حالی­که ملاصدرا هم به روش­های فلسفی و هم به روش­های عرفانی توجه می­کند.

کلمات کلیدی

عقل؛ دین؛ تعارض؛ ملاصدرا؛ ابن‌رشد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037449,
author = {حسینی, سیدمرتضی and مشهدی, تکتم},
title = {بررسی مسئله تعارض عقل و دین از نگاه ابن رشد و ملاصدرا},
journal = {فلسفه دین},
year = {2013},
volume = {10},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-7063},
pages = {35--57},
numpages = {22},
keywords = {عقل؛ دین؛ تعارض؛ ملاصدرا؛ ابن‌رشد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مسئله تعارض عقل و دین از نگاه ابن رشد و ملاصدرا
%A حسینی, سیدمرتضی
%A مشهدی, تکتم
%J فلسفه دین
%@ 2008-7063
%D 2013

[Download]