هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2013-10-29

عنوان : ( مقایسه دو روش عصبی مصنوعی (ANN) و خوشه سازی بر پایه نمودار چند بعدی (MRGC) در پیش بینی نفوذپذیری مخزن بنگستان در میدان منصوری )

نویسندگان: یاسر نوریان مادوان , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی , علی کدخدایی , سید علی اکبر عبدالهی موسوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقایسه دو روش عصبی مصنوعی و خوشه سازی بر پایه نمودار چند بعدی در پیش بینی نفوذپذیری مخزن بنگستان در میدان منصوری

کلمات کلیدی

مقایسه دو روش عصبی مصنوعی و خوشه سازی بر پایه نمودار چند بعدی در پیش بینی نفوذپذیری مخزن بنگستان در میدان منصوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037452,
author = {نوریان مادوان, یاسر and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله and علی کدخدایی and سید علی اکبر عبدالهی موسوی},
title = {مقایسه دو روش عصبی مصنوعی (ANN) و خوشه سازی بر پایه نمودار چند بعدی (MRGC) در پیش بینی نفوذپذیری مخزن بنگستان در میدان منصوری},
booktitle = {هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مقایسه دو روش عصبی مصنوعی و خوشه سازی بر پایه نمودار چند بعدی در پیش بینی نفوذپذیری مخزن بنگستان در میدان منصوری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه دو روش عصبی مصنوعی (ANN) و خوشه سازی بر پایه نمودار چند بعدی (MRGC) در پیش بینی نفوذپذیری مخزن بنگستان در میدان منصوری
%A نوریان مادوان, یاسر
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%A علی کدخدایی
%A سید علی اکبر عبدالهی موسوی
%J هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2013

[Download]