دانشکده فنی دانشگاه تهران, دوره (33), شماره (3), سال (1999-12) , صفحات (87-95)

عنوان : ( یک رابطه جدیدی برای تحلیل و ارزیابی بار کلوژر ترک خستگی : مطالعه تحلیلی و تجربی )

نویسندگان: محمود شریعتی , مجید میرزائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله یک رابطه جدید برای ارزیابی و تحلیل بار کلوژر ترک خستگی قطعات مهندسی ارایه شده و سپس نتایج آن با آزمایشات تجربی راستی آزمایی شده است.

کلمات کلیدی

, کلوژر ترک خستگی, سفتی, کامپلاینس, بار کلوژر و مدل لایه صلب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037454,
author = {شریعتی, محمود and مجید میرزائی},
title = {یک رابطه جدیدی برای تحلیل و ارزیابی بار کلوژر ترک خستگی : مطالعه تحلیلی و تجربی},
journal = {دانشکده فنی دانشگاه تهران},
year = {1999},
volume = {33},
number = {3},
month = {December},
issn = {1026-0803},
pages = {87--95},
numpages = {8},
keywords = {کلوژر ترک خستگی، سفتی، کامپلاینس، بار کلوژر و مدل لایه صلب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T یک رابطه جدیدی برای تحلیل و ارزیابی بار کلوژر ترک خستگی : مطالعه تحلیلی و تجربی
%A شریعتی, محمود
%A مجید میرزائی
%J دانشکده فنی دانشگاه تهران
%@ 1026-0803
%D 1999

[Download]