سومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوریهای نوین , 2013-12-07

عنوان : ( نقش نانو سیال اکسید روی بر روی سمیت سلولی و جذب داروی شیمی داکسوروبیسین توسط سلولهای DU145 )

نویسندگان: افسانه اژدری چرمی , راضیه جلال , الهه کفشدارگوهرشادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش نقش نانو سیال اکسید روی بر روی سمیت سلولی و جذب داروی شیمی داکسوروبیسین توسط سلولهای DU145 مورد بررسی قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, داکسوروبیسین, نانو سیال اکسید روی, DU145, MTT, اسپکتروفتومتری UV, میکروسکوپ فلورسانس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037462,
author = {اژدری چرمی, افسانه and جلال, راضیه and کفشدارگوهرشادی, الهه},
title = {نقش نانو سیال اکسید روی بر روی سمیت سلولی و جذب داروی شیمی داکسوروبیسین توسط سلولهای DU145},
booktitle = {سومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوریهای نوین},
year = {2013},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {داکسوروبیسین، نانو سیال اکسید روی، DU145، MTT، اسپکتروفتومتری UV، میکروسکوپ فلورسانس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش نانو سیال اکسید روی بر روی سمیت سلولی و جذب داروی شیمی داکسوروبیسین توسط سلولهای DU145
%A اژدری چرمی, افسانه
%A جلال, راضیه
%A کفشدارگوهرشادی, الهه
%J سومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوریهای نوین
%D 2013

[Download]