سومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوریهای نوین , 2013-12-07

عنوان : ( بررسی تاثیر توام نانو سیال اکسید روی و آنتی بیوتیک های سفتازیدیم و سیپروفلوکسازین بر یاکتری Acinetrobacterbaumanni )

نویسندگان: فائزه قاسمی , راضیه جلال , الهه کفشدارگوهرشادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله تاثیر توام نانو سیال اکسید روی و آنتی بیوتیک های سفتازیدیم و سیپروفلوکسازین بر یاکتری Acinetrobacterbaumanni مورد بررسی قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, فعالیت ضدمیکروبی, نانو ذرات اکسید روی, سفتازیدیم, سیپروفلوکسازین , MIC, Acinetrobacterbaumanni
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037464,
author = {قاسمی, فائزه and جلال, راضیه and کفشدارگوهرشادی, الهه},
title = {بررسی تاثیر توام نانو سیال اکسید روی و آنتی بیوتیک های سفتازیدیم و سیپروفلوکسازین بر یاکتری Acinetrobacterbaumanni},
booktitle = {سومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوریهای نوین},
year = {2013},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {فعالیت ضدمیکروبی، نانو ذرات اکسید روی، سفتازیدیم، سیپروفلوکسازین ، MIC، Acinetrobacterbaumanni},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر توام نانو سیال اکسید روی و آنتی بیوتیک های سفتازیدیم و سیپروفلوکسازین بر یاکتری Acinetrobacterbaumanni
%A قاسمی, فائزه
%A جلال, راضیه
%A کفشدارگوهرشادی, الهه
%J سومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوریهای نوین
%D 2013

[Download]