هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06

عنوان : ( هیدروشیمی و بررسی کیفی آب رودخانه های منتهی به خلیج گرگان )

نویسندگان: لیا بشری , محمدحسین محمودی قرائی , سیدرضا موسوی حرمی , حمید علیزاده کتک لاهیجانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خلیج گرگان در گوشه ی جنوب شرقی دریای خزر به عنوان مهمترین محیط تالابی ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به جهت نیمه بسته بودن این محیط، تغییرات شیمیایی آب های ورودی به آن از طریق حوضه های آبریز می تواند تاثیر مستقیم بر شیمی آب این خلیج داشته باشد. در این مطالعه با بررسی ژئوشیمی آب رودخانه های منتهی به خلیج گرگان، تیپ آب با استفاده از دیاگرام های استیف و پایپر، در سه دسته کلسیم بیکربناته، کلسیم-سولفاته، و کلسیم-منیزیم کلره تعیین شد. کیفیت آب رودخانه ها از جنبه ی مصارف کشاورزی مورد مطالعه قرار گرفت که طی این بررسی و با استفاده از نمودار ویلکاکس و کمیتSAR ، تمام رودخانه های مورد نمونه برداری برای مصارف کشاورزی قابل استفاده و مناسب هستند. البته در این میان رودخانه ی قره سو از کیفیت پایین تری نسبت به سایر رودخانه ها بر خوردار است که این مسئله را می توان ناشی از ورود غیر اصولی فاضلاب ها و پساب ها به این رودخانه دانست

کلمات کلیدی

, هیدروشیمی, رودخانه های منتهی به خلیج گرگان, تیپ آب, کیفیت آب, نمدارهای استیف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037481,
author = {بشری, لیا and محمودی قرائی, محمدحسین and موسوی حرمی, سیدرضا and حمید علیزاده کتک لاهیجانی},
title = {هیدروشیمی و بررسی کیفی آب رودخانه های منتهی به خلیج گرگان},
booktitle = {هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {هیدروشیمی، رودخانه های منتهی به خلیج گرگان، تیپ آب، کیفیت آب، نمدارهای استیف},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T هیدروشیمی و بررسی کیفی آب رودخانه های منتهی به خلیج گرگان
%A بشری, لیا
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A حمید علیزاده کتک لاهیجانی
%J هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2013

[Download]