اولین همایش ملی انجمن ژئومورفولوژی ایران , 2013-02-27

عنوان : ( بازگشت به ژئومورفولوژی تاریخی در تجزیه و تحلیل مخاطرات ژئومورفیک )

نویسندگان: سیدرضا حسین زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

. در این مقاله با اشاره ای به مطالعات موردی نگارنده به در قلمرو نسبتاً جدید در ژئومورفولوژی یعنی هیدرولوژی پالئوسیلاب و دندروژئومورفولوژی که هر دو در بستر ژئومورفولوژی تاریخی رشد نموده اند می پردازیم. هیدرولوژی پالئوسیلاب یا بطور دقیق تر هیدروژئوموفولوژی پالئوسیلاب به بازسازی سطح، حجم و زمان وقوع سیلابهای بزرگ قدیمی و کاربرد آن در تخمین خطر سیلاب در بستر رودها می پردازد(بیکر و دیگران 2002، 128 و بنیتو و تورندی کرافت،2005، 3) و دندروژئومورفولوژی یا ژئومورفولوژی درختی قادر به بازسازی زمان وقوع فرایندها و مخاطرات ژئومورفیک است(استوفل). اولی قادر به بازسازی سیلابها تا هزاران سال قبل بوده و تحلیلهای آن متکی به شواهد دیرینه تراز خصوصاً رسوبات آب راکدی و سن سنجی مطلق می باشد. در حالیکه دومی وقایع را در مقیاس دهه ها و سده های جدید بازسازی نموده و تکیه بر گاه شناسی درختی و حلقه-های رشد سالانه درختان دارد.

کلمات کلیدی

, ژئومورفولوژی تاریخی, ژئومورفولوژی فرایند , هیدرولوژی پالئوسیلاب , دندروژئومورفولوژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037482,
author = {حسین زاده, سیدرضا},
title = {بازگشت به ژئومورفولوژی تاریخی در تجزیه و تحلیل مخاطرات ژئومورفیک},
booktitle = {اولین همایش ملی انجمن ژئومورفولوژی ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ژئومورفولوژی تاریخی، ژئومورفولوژی فرایند ، هیدرولوژی پالئوسیلاب ،دندروژئومورفولوژی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بازگشت به ژئومورفولوژی تاریخی در تجزیه و تحلیل مخاطرات ژئومورفیک
%A حسین زاده, سیدرضا
%J اولین همایش ملی انجمن ژئومورفولوژی ایران
%D 2013

[Download]