هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06

عنوان : ( ملزومات مطالعات ژئو تکنیکی و نقش آنها در احداث سد زیر زمینی، مطالعه موردی: سد زیر زمینی پسبند لامرد )

نویسندگان: محمدحسین خلیفه , غلامرضا لشکری پور , حمیدحسینی مرندی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سد زیرزمینی از جمله تکنیک هایی است که به کمک آن می توان از طریق بهبود منابع آبی موجود، بهره وری از آن ها را افزایش داد. همچنین با جمع آوری و استحصال آب هایی که از دسترس خارج می شوند (نشت آب و بازگشت به لایه های زیرین) به هنگام خشکسالی به مقابله با بحران کم آبی پرداخت و میزان هدر رفت آب را کاهش داد .در مناطق خشک که تبخیر بالا بوده و جریانات زیر سطحی نیز یا به داخل حوضچه های کویری تخلیه شده و شور میشوند و یا از دسترس خارج گشته و بلا استفاده میگردند . احداث سد های زیر زمینی روشی مناسب جهت استفاده از اینگونه منابع آبی میباشد. با توجه به این موضوع ،مکانیابی سد زیرزمینی پسبند لامرد در محل رودخانه اصلی پسبند لامرد ،واقع در دره قنات پسبند لامرد انجام شد . یکی از مهم ترین عوامل شکست طرح سدها در سطح جهان ضعف مطالعات زمین شناسی مهندسی محل اجرای آنها بوده است که دلیل روشنی بر اهمیت دیدگاههای زمین شناسی مهندسی در اجرای موفق طرحهای سدسازی می باشد. در این تحقیق با توجه به اهمیت عوامل ژئوتکنیکی و زمین شناسی به بررسی ملزومات انجام این مطالعات و نقش آنها در محل احداثسد زیرزمینی پسبند لامرد پرداخته می شود .

کلمات کلیدی

, سد زیرزمینی, مطالعات ژئوتکنیک, زمین شناسی مهندسی, پسبند لامرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037487,
author = {خلیفه, محمدحسین and لشکری پور, غلامرضا and حمیدحسینی مرندی},
title = {ملزومات مطالعات ژئو تکنیکی و نقش آنها در احداث سد زیر زمینی، مطالعه موردی: سد زیر زمینی پسبند لامرد},
booktitle = {هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سد زیرزمینی، مطالعات ژئوتکنیک، زمین شناسی مهندسی، پسبند لامرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ملزومات مطالعات ژئو تکنیکی و نقش آنها در احداث سد زیر زمینی، مطالعه موردی: سد زیر زمینی پسبند لامرد
%A خلیفه, محمدحسین
%A لشکری پور, غلامرضا
%A حمیدحسینی مرندی
%J هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2013

[Download]