چهل و چهارمین کنفرانس ریاضی کشور , 2013-08-27

عنوان : ( بررسی پارامترهای پیچیدگی پروژه با منابع محدود )

نویسندگان: حامدرضا طارقیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده. در هر پروژه تعدادی فعالیت وابسته به هم وجود دارد که بین آنها روابط تقدم و تأخر نیازمند منابع متفاوتی است که بعضاً محدودند.  برقرار است. اجرای هر فعالیت پروژه معمولا دراین مقاله روابط تقدم و تاخر به صورت پایان به شروع درنظر گرفته شده اند. منابع مورد استفاده در پروژه ها به دو دسته تجدید شدنی مثل نیروی انسانی وابزار و تجدید نشدنی مثل سرمایه و زمان تقسیم میشوند. هر فعالیت پروژه می تواند در چندین حالت مختلف اجرا شود که اجرای هر حالت مستلزم زمان و به کارگیری منابع معین است. پیچیدگی هر پروژه معمولا به سه پارامتر پچیدگی کمانها و فاکتور منبع و سطح منبع بستگی دارد. مقدار هرکدام از این پارامترها برای مساله های آزمون استاندارد محاسبه شده اند. (

کلمات کلیدی

, کنترل پروژه, پارامترهای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037488,
author = {طارقیان, حامدرضا},
title = {بررسی پارامترهای پیچیدگی پروژه با منابع محدود},
booktitle = {چهل و چهارمین کنفرانس ریاضی کشور},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کنترل پروژه; پارامترهای پیچیدگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پارامترهای پیچیدگی پروژه با منابع محدود
%A طارقیان, حامدرضا
%J چهل و چهارمین کنفرانس ریاضی کشور
%D 2013

[Download]