دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتزیک , 2013-11-24

عنوان : ( استراتژی کسب و کار دانش بنیان: رویکردی جدید به تدوین استراتژی از منظر مدیریت دانش )

نویسندگان: رضوان حسین قلی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این مقاله، تبیین شواهد موجود در پاسخ به این سوال اساسی است که استراتژی دانش چگونه می‌تواند به کسب مزیت رقابتی سازمان‌ها کمک کند؟ با این توضیح که طرح پارادایم اقتصاد دانش بنیان و تاثیرآن بر تحولات مدیریت سازمان‌ها مؤید ضرورت نگرش جدید به سازمان و مدیریت به منظور دست‌یابی و حفظ رقابت در اقتصاد جهانی است. این تغییر بیانگر چالش جدیدی است که بر اساس آن ارزش یک سازمان بیش از پیش برپایه ارزش دارایی‌های نامشهود آن تعریف می‌شود. از این رو، طرح موضوع مدیریت دانش در بستر مدیریت استراتژیک ضرورت توجه به مقوله استراتژی دانش و پیوند آن با استراتژی کسب و کار در دست‌یابی به مزیت رقابتی پایدار را به ذهن استراتژیست ها متبادر می‌سازد. به نحوی که می‌توان به مثابه یک «استراتژی کسب و کار دانش بنیان» در مفهوم واقعی آن قلمداد نمود. در این مقاله، فرایند فرموله کردن استراتژی کسب و کار با تکیه بر مفروضه‌های اساسی دو دیدگاه منبع محور و دیدگاه دانش محور موردنظر قرار گرفته و نمود واقعی آن در چهارچوب نظری مدیریت دانش با تمرکز بر هدف‌گذاری دانشی به منظور تعیین شکاف دانش استراتژیک، شناسایی و نقشه کشی دانش و توانایی یادگیری (کسب و خلق دانش) با هدف درک و تحلیل رقیب، تبادل و اشتراک دانش (ائتلاف استراتژیک) و نیز کاربست نتایج آن در تصمیم گیری‌های استراتژیک شرکت مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, استراتژی دانش, استراتژی کسب و کار, مدیریت دانش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037490,
author = {حسین قلی زاده, رضوان},
title = {استراتژی کسب و کار دانش بنیان: رویکردی جدید به تدوین استراتژی از منظر مدیریت دانش},
booktitle = {دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتزیک},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {استراتژی دانش، استراتژی کسب و کار، مدیریت دانش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استراتژی کسب و کار دانش بنیان: رویکردی جدید به تدوین استراتژی از منظر مدیریت دانش
%A حسین قلی زاده, رضوان
%J دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتزیک
%D 2013

[Download]