پژوهش های اعتقادی کلامی, دوره (3), شماره (11), سال (2013-10) , صفحات (51-76)

عنوان : ( بررسی رویکردهای اعتدالی در حوزه عقلانیت باورهای دینی از منظر اندیشمندان مسلمان )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی , وحیده فخار نوغانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مساله عقلانیت باورهای دینی در بین اندیشمندان دینی تاریخ پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است. ناکارآمدی رویکردهای افراطی در حوزه‌های ایمان‌گرایی و عقل‌گرایی، سبب ظهور نگرش‌های متعدل‌تری در تفسیر و توجیه عقلانیت باورها و گزاره‌های دینی شده است. در این پژوهش ضمن اشاره‌ای اجمالی به جریان‌های افراطی عقل‌گرایی و ایمان‌گرایی و نمایندگان فکری هر کدام، سایر نگرش‌های معتدلی که در این زمینه وجود دارد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در پایان نیز به برخی از راه‌ها یا دلایلی که تبیین‌کننده پذیرش عقلانیت باورهای دینی است اشاره خواهد شد.

کلمات کلیدی

, عقلانیت, باورهای دینی, عقل‌گرایی, ایمان‌گرایی, عقلانیت اعتدالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037510,
author = {حسینی, سیدمرتضی and فخار نوغانی, وحیده},
title = {بررسی رویکردهای اعتدالی در حوزه عقلانیت باورهای دینی از منظر اندیشمندان مسلمان},
journal = {پژوهش های اعتقادی کلامی},
year = {2013},
volume = {3},
number = {11},
month = {October},
issn = {1735-9899},
pages = {51--76},
numpages = {25},
keywords = {عقلانیت، باورهای دینی، عقل‌گرایی، ایمان‌گرایی، عقلانیت اعتدالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رویکردهای اعتدالی در حوزه عقلانیت باورهای دینی از منظر اندیشمندان مسلمان
%A حسینی, سیدمرتضی
%A فخار نوغانی, وحیده
%J پژوهش های اعتقادی کلامی
%@ 1735-9899
%D 2013

[Download]