هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2013-08-26

عنوان : ( بررسی اثر بستر کشت های مختلف بر روی جوانه زنی و خصوصیات کیفی نشا گل های فصلی کلم زینتی (واریته فر و صاف ) )

نویسندگان: هانیه هادی زاده , محمود شور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انتخاب یک بستر کشت مناسب و صحیح برای رسیدن به کیفیت بالای گیاهان فصلی یک فاکتور مهم در تولید محصول به شمار می آید.از این رو به منظور بررسی اثر بستر کشت های مختلف بر روی جوانه زنی بذور و خصوصیات کیفی نشای گل های فصلی ، آزمایشی شامل 5 بستر کشت مختلف از جمله پیت ماس ، کوکوپیت ، ورمی کمپوست با ترکیب های 75،50،25 و 100 درصد انجام deep و مینا چمنی واریته chidore و کلم زینتی لب فر واریته pigeon کلم زینتی لب صاف واریته f شد.بذرهای مورد آزمایش بذور 1 می باشند.طرح بصورت فاکتوریل کاملا تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. نتایج مشخص کرد بهترین بستر کشت ، بستر 100 % پیت rose بود و بذر کلم زینتی لب فر بهترین عملکرد را در بسترهای مختلف نشان داد.

کلمات کلیدی

, بستر کاشت, کلم ها, نشا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037544,
author = {هادی زاده, هانیه and شور, محمود},
title = {بررسی اثر بستر کشت های مختلف بر روی جوانه زنی و خصوصیات کیفی نشا گل های فصلی کلم زینتی (واریته فر و صاف )},
booktitle = {هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2013},
location = {همدان, ايران},
keywords = {بستر کاشت،کلم ها، نشا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر بستر کشت های مختلف بر روی جوانه زنی و خصوصیات کیفی نشا گل های فصلی کلم زینتی (واریته فر و صاف )
%A هادی زاده, هانیه
%A شور, محمود
%J هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2013

[Download]