پژوهش‌های روستایی, دوره (4), شماره (3), سال (2014-3) , صفحات (641-660)

عنوان : ( کاربرد روش تلفیقی چندشاخصه با GIS در انتخاب روستاهای نمونه اکوتوریستی )

نویسندگان: عبدالرضا رکن الدین افتخاری , حمداله سجاسی قیداری , مهدی پورطاهری , عادل آذر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دهه های اخیر همراه با رشد و توسعه گردشگری، زیرشاخه های مربوط به گردشگری نیز از رشد چشمگیری برخوردار شده اند که از جمله آنها می توان به اکوتوریسم یا بوم گردی اشاره کرد. به جهت جدید بودن این بخش از گردشگری، روش و چارچوب غنی در ادبیات جهانی برای انتخاب پتانسیلهای اکوتوریستی در مناطق و مکانهای مستعد با توانمندی اکوتوریستی، کمتر وجود دارد. در این میان نقاط روستایی به عنوان یکی از مهمترین مکان های قرارگیری جاذبه های گردشگری بوده و از سویی در کنار اهمیت انتخاب روستاهای هدف گردشگری، بویژه روستاهای نمونه اکوتوریستی نیز دارای اهمیت فراوانی می باشد. لذا در این مطالعه در راستای این سوال که انتخاب روستاهای نمونه اکوتوریستی چگونگی می باشد، تلاش شد تا ابتدا از طریق مدل ارزیابی اکوتوریستی با تلفیق TOPSIS-GIS بر اساس 9 معیار به پهنه بندی پتانسیل اکوتوریستی در محدوده استان تهران به عنوان یکی از کانون های جمعیتی کشور که در حاشیه جنوبی البرز قرار دارد، پرداخته شود. سپس با استفاده از تابع اکوتوریسم رود-دره ای تعریف شده در چندین مرحله با اجرای الگوریتم و همپوشانی لایه ها، به انتخاب روستاهای نمونه اکوتوریستی پرداخته شد. نتیجه به دست آمده نشان داد که روستاهای 6 گانه انتخاب شده منطبق با محدوده مناطق زیست محیطی چهارگانه بوده و مدل توانایی بالایی در انتخاب روستاهای نمونه اکوتوریسم رود دره ای در کشور را دارد.

کلمات کلیدی

, اکوتوریسم, روستاهای نمونه, مدل ارزیابی اکوتوریسم, تحلیل چند معیاره TOPSIS و GIS, استان تهران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037559,
author = {عبدالرضا رکن الدین افتخاری and سجاسی قیداری, حمداله and مهدی پورطاهری and عادل آذر},
title = {کاربرد روش تلفیقی چندشاخصه با GIS در انتخاب روستاهای نمونه اکوتوریستی},
journal = {پژوهش‌های روستایی},
year = {2014},
volume = {4},
number = {3},
month = {March},
issn = {2008-7373},
pages = {641--660},
numpages = {19},
keywords = {اکوتوریسم، روستاهای نمونه، مدل ارزیابی اکوتوریسم، تحلیل چند معیاره TOPSIS و GIS، استان تهران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد روش تلفیقی چندشاخصه با GIS در انتخاب روستاهای نمونه اکوتوریستی
%A عبدالرضا رکن الدین افتخاری
%A سجاسی قیداری, حمداله
%A مهدی پورطاهری
%A عادل آذر
%J پژوهش‌های روستایی
%@ 2008-7373
%D 2014

[Download]