اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی , 2012-09-13

عنوان : ( دانشگاه کارآفرین زمینه سازمشاغل صنعتی )

نویسندگان: نویده خطابی , سیدعلی وزیری , غلامرضا ملک زاده ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهان امروزجهان گسترش تکنولوژی است تکنولوژیی که با سرعتی فزاینده مرزهای جغرافیایی را درمی نوردد و عرصه کارودانش را درهمه کشورها تسخیر و سبک زندگی را دگرگون می کند به گونه ای که نیروی کار به عنوان یکی ازعوامل تولید شرایطش تغییر میکند نیروی کاریاباید متناسب با این تغییرات دانش و مهارت خود را ارتقا دهد تا بتواند دراین میدان برقرار بماند و یا به خیل بیکاران بپیوندد و با معضل بیکاری دست وپنجه نرم کند بخش صنعت جلوه گاه عمده تکنولوژی و جایگاه اصلی کاربرد آن است که میتواند عوامل تولید از جمله نیروی کار را جذب نماید به ویژه درکشور درحال توسعه ایران که رو به صنعتی شدن دارد و ازنیروی کار جوان زیادی نیز برخوردار است دانشگاه کارافرینی دانشگاهی است که بتواند ضمن خلق تولید تکنولوژی و ایجاد بسترمناسب استفاده ازآن نیروی توانمند دراین عرضه را نیز پرورش دهد و از این رواین مقاله سعی دارد به چگونگی این فرایند بپردازد.

کلمات کلیدی

, دانشگاه کارآفرین, صنعت, نیروی کار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037565,
author = {نویده خطابی and سیدعلی وزیری and ملک زاده, غلامرضا},
title = {دانشگاه کارآفرین زمینه سازمشاغل صنعتی},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی},
year = {2012},
location = {قم, ايران},
keywords = {دانشگاه کارآفرین، صنعت، نیروی کار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T دانشگاه کارآفرین زمینه سازمشاغل صنعتی
%A نویده خطابی
%A سیدعلی وزیری
%A ملک زاده, غلامرضا
%J اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
%D 2012

[Download]