پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن , 2005-11-22

عنوان : ( نوآوری نظام مند در تحقیق و توسعه )

نویسندگان: غلامرضا ملک زاده ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توفیق واحدهای تحقیق و توسعه ، بخصوص در عرصه ی صنایع نوین و در فضای رقابتی امروز، وابستگی بسیار به اتخاذ راهبردها و خط مشی های هوشمندانه و مناسب دارد. برای دستیابی به اهداف و مقاصد یک واحد تحقیق و توسعه، لازم است سامانه و روش کاری نظام مند برای نوآوری ایجاد شود. نوآوری نظام مند برای دستیابی به موفقیت و کسب اثرات ارتقاء نفوذ و جایگزینی فناوری در فرایند توسعه محصولات و خدمات ، طراحی می شود و شامل برنامه ریزی های خاص و ساختار سازمانی متناسب برای موفقیت است. موفقیت در اجرا و پیاده سازی نوآوری نظام مند در فرایند تحقیق و توسعه، جریانی از نفوذ فناوری و انتقال فناوری را به همراه خواهد داشت که فلسفه وجودی واحدهای تحقیق و توسعه را با نگرشی نو، تقویت می کند. در این مقاله، سامانه ی نوآوری نظام مند در تحقیق و توسعه تشریح شده و ضرورت های ائتلاف راهبردی در موفقیت عملکرد واحدهای تحقیق وتوسعه، بررسی می گردد.

کلمات کلیدی

, تحقیق و توسعه , نوآوری نظام مند , نفوذ فناوری , پیوند فناوری , گسست فناوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037568,
author = {ملک زاده, غلامرضا},
title = {نوآوری نظام مند در تحقیق و توسعه},
booktitle = {پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن},
year = {2005},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تحقیق و توسعه ،نوآوری نظام مند ، نفوذ فناوری ، پیوند فناوری ، گسست فناوری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نوآوری نظام مند در تحقیق و توسعه
%A ملک زاده, غلامرضا
%J پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
%D 2005

[Download]