اولین همایش ملی فلزات و آلیاژهای غیر آهنی (مواد و فناوری های نوین کاربردی) , 2013-10-17

عنوان : ( بررسی فصل مشترک کامپوزیت‌های چدن خاکستری تقویت شده با براده‌های فولادی )

نویسندگان: حمید سازگاران , علیرضا کیانی رشید ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، از براده‌های فولاد AISI 1045 به منظور تقویت چدن خاکستری هیپویوتکتیک استفاده شده است و ریزساختار، فصل مشترک و ویژگی‌های مکانیکی کامپوزیت‌های تولید شده توسط فرآیند ریخته‌گری در ماسه خشک مورد مطالعه قرار گرفته است. نمونه‌های تهیه شده شامل یک نمونه بدون استفاده از تقویت‌کننده و دو نمونه کامپوزیتی به ترتیب با 5/1 و 3 درصد حجمی براده فولاد می‌باشند. ریزساختار و فصل مشترک کامپوزیت‌های تولیدی به کمک میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی مطالعه شدند. ناحیه‌ای کاملاً متمایز در بین براده‌های فولادی و زمینه چدن خاکستری مشاهده می‌شود که بیانگر ایجاد فصل مشترک نفوذی می‌باشد. در فصل مشترک، احتمالاً نفوذ عناصر کربن و سیلیسیم از سمت چدن به سمت براده‌ها رخ می‌دهد و این پدیده سبب تشکیل یک فصل مشترک متمایز از نواحی زمینه و تقویت‌کننده شده است. به منظور تعیین ویژگی‌های مکانیکی نمونه‌های تولید شده از آزمون کشش و سختی‌‌سنجی استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده، تقویت کردن چدن خاکستری توسط براده‌های فولاد منجر به افزایش استحکام و سختی می‌شود.

کلمات کلیدی

, کامپوزیت, ‌ چدن خاکستری, براده فولاد, فصل مشترک نفوذی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037604,
author = {سازگاران, حمید and کیانی رشید, علیرضا},
title = {بررسی فصل مشترک کامپوزیت‌های چدن خاکستری تقویت شده با براده‌های فولادی},
booktitle = {اولین همایش ملی فلزات و آلیاژهای غیر آهنی (مواد و فناوری های نوین کاربردی)},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کامپوزیت،‌ چدن خاکستری، براده فولاد، فصل مشترک نفوذی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی فصل مشترک کامپوزیت‌های چدن خاکستری تقویت شده با براده‌های فولادی
%A سازگاران, حمید
%A کیانی رشید, علیرضا
%J اولین همایش ملی فلزات و آلیاژهای غیر آهنی (مواد و فناوری های نوین کاربردی)
%D 2013

[Download]