نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2010-02-08

عنوان : ( کاربرد تئوری لایه ای در تحلیل میدان تنش سه بعدی صفحات مرکب ضخیم )

نویسندگان: ایمان گل مکانی طرقبه , مسعود طهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش از یک تئوری لایه ای (Layerwise Theory) که قادر به پیش بینی میدان سه بعدی تنش است، برای بررسی خمش استاتیکی صفحات مرکب تحت بارگذاری عرضی استفاده می شود. تحلیل صفحات مرکب ضخیم با چیدمان متعامد به روش لوی مورد نظر می باشد. معادلات حاکم بر تعادل با استفاده از اصل حداقل مجموع انرژی پتانسیل به دست آمده و سپس با استفاده از رهیافت فضای حالت به طور دقیق حل می گردد. در نهایت برای نشان دادن دقت تئوری لایه ای، نتایج به دست آمده با حل الاستیسیته و مدل های تک لایه معادل مقایسه خواهد شد. نتایج، دقت خوب تئوری لایه ای در تحلیل میدان تنش سه بعدی را نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, صفحات مرکب ضخیم , میدان تنش سه بعدی , تئوری لایه ای , حل تحلیلی دقیق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037620,
author = {ایمان گل مکانی طرقبه and طهانی, مسعود},
title = {کاربرد تئوری لایه ای در تحلیل میدان تنش سه بعدی صفحات مرکب ضخیم},
booktitle = {نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {صفحات مرکب ضخیم - میدان تنش سه بعدی - تئوری لایه ای - حل تحلیلی دقیق},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد تئوری لایه ای در تحلیل میدان تنش سه بعدی صفحات مرکب ضخیم
%A ایمان گل مکانی طرقبه
%A طهانی, مسعود
%J نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
%D 2010

[Download]