دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2011-03-01

عنوان : ( تست های تجربی و تحلیل عددی تاثیر پارامترهای دامنه کرنش و کرنش متوسط روی عمر پلی استال )

نویسندگان: محمود شریعتی , حسین حاتمی , حسین یاراحمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله تاثیر پارامترهایی همچون دامنه تنش، تنش متوسط و غیره بر طول عمر ماده پلی استال بطور تجربی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, پلی استال, کرنش متوسط, دامنه کرنش , مدل المان محدود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037621,
author = {شریعتی, محمود and حسین حاتمی and حسین یاراحمدی},
title = {تست های تجربی و تحلیل عددی تاثیر پارامترهای دامنه کرنش و کرنش متوسط روی عمر پلی استال},
booktitle = {دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پلی استال، کرنش متوسط، دامنه کرنش ، مدل المان محدود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تست های تجربی و تحلیل عددی تاثیر پارامترهای دامنه کرنش و کرنش متوسط روی عمر پلی استال
%A شریعتی, محمود
%A حسین حاتمی
%A حسین یاراحمدی
%J دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
%D 2011

[Download]