کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک سال 1388 , 2009-11-03

عنوان : ( بررسی ارتعاشات آزاد صفحات مرکب متعامد به کمک تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول، حل لوی )

نویسندگان: مسعود طهانی , ایمان گلمکانی طرقبه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق ارتعاشات آزاد صفحات مرکب متعامد با استفاده از تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحلیل بر اساس حل عمومی لوی است که در آن دو لبه روبروی صفحه به صورت تکیه گاه ساده و لبه های باقیمانده دارای شرایط مرزی دلخواه می باشند. معادلات حاکم بر حرکت با استفاده از اصل همیلتون به دست آمده و پس از تبدیل به یک دستگاه معادلات دیفرانسیل خطی مرتبه اول با ضرایب ثابت، با اعمال رهیافت فضای حالت به طور دقیق حل می گردد. سپس اعمال شرایط مرزی منجر به پیدایش معادلات دیگری می شود که به کمک آن می توان فرکانس های طبیعی ارتعاشات را تعیین نمود. از آنجا که تحلیل انجام شده به روش دقیق می باشد، مطالعه حاضر می تواند مرجعی مناسب جهت صحه گذاری نتایج به دست آمده از روش های عددی و همچنین نتایج محاسباتی سایر محققین تلقی گردد.

کلمات کلیدی

, صفحات مرکب متعامد, ارتعاشات آزاد, تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول, حل تحلیلی دقیق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037626,
author = {طهانی, مسعود and ایمان گلمکانی طرقبه},
title = {بررسی ارتعاشات آزاد صفحات مرکب متعامد به کمک تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول، حل لوی},
booktitle = {کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک سال 1388},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {صفحات مرکب متعامد- ارتعاشات آزاد- تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول- حل تحلیلی دقیق},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ارتعاشات آزاد صفحات مرکب متعامد به کمک تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول، حل لوی
%A طهانی, مسعود
%A ایمان گلمکانی طرقبه
%J کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک سال 1388
%D 2009

[Download]