نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2010-02-08

عنوان : ( بررسی عددی وتجربی جذب انرژی ستونهای جدار نازک نقطه جوش شده در بار محوری )

نویسندگان: محمود شریعتی , حمیدرضا الله بخش , جعفر صائمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله قابلیت جذب انرژی یک ستون ساخته شده توسط نقطه با استفاده از روش ، (hat section) جوش با سطح مقطع کلاه شکل المان محدود بررسی می شود . تاثیر پارامترها ی هندسی سازه مورد نظر مورد مطالعه قرار می گیرد . همچنین برای بهبود این جاذب انرزی انتهای برای کم کردن نیروی ماکزیمم کمانش (trigger) این سازه ، سوراخهائی ایجاد می شود و تاثیر پارامترهای هندسی این سوراخها بر نیروی ماکزیمم کمانش و انرژی جذب شده بررسی می شوند . تحلیل عددی به کمک نرم انجام گرفته و چندین تست تجربی به کمک Abaqus المان محدود دقت تحلیلهای عددی را نشان INSTRON دستگاه سروهیدرولیک 8802 میدهد

کلمات کلیدی

, سازه جدار نازک , جاذب انرژ ی, نیروی ماکزیمم کمانش, نقطه جوش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037631,
author = {شریعتی, محمود and حمیدرضا الله بخش and جعفر صائمی},
title = {بررسی عددی وتجربی جذب انرژی ستونهای جدار نازک نقطه جوش شده در بار محوری},
booktitle = {نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سازه جدار نازک - جاذب انرژ ی- نیروی ماکزیمم کمانش- نقطه جوش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عددی وتجربی جذب انرژی ستونهای جدار نازک نقطه جوش شده در بار محوری
%A شریعتی, محمود
%A حمیدرضا الله بخش
%A جعفر صائمی
%J نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
%D 2010

[Download]