تحقیقات منابع آب ایران, دوره (8), شماره (3), سال (2013-3) , صفحات (14-27)

عنوان : ( بررسی کارایی مدل درخت تصمیم در پیش بینی بارش (مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک یزد) )

نویسندگان: محمدتقی دستورانی , اعظم حبیبی پور (دانشجو) , محمدرضا اختصاصی , علی طالبی , جواد محجوبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به بررسی کارایی مدل درخت تصمیم در پیش بینی بارش در ایستگاه سینوپتیک یزد پرداخته است.

کلمات کلیدی

, مدل سازی, درخت تصمیم, یزد, داده کاوی, بارندگی, خشکسالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037638,
author = {دستورانی, محمدتقی and اعظم حبیبی پور (دانشجو) and محمدرضا اختصاصی and علی طالبی and جواد محجوبی},
title = {بررسی کارایی مدل درخت تصمیم در پیش بینی بارش (مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک یزد)},
journal = {تحقیقات منابع آب ایران},
year = {2013},
volume = {8},
number = {3},
month = {March},
issn = {1735-2347},
pages = {14--27},
numpages = {13},
keywords = {مدل سازی، درخت تصمیم، یزد، داده کاوی، بارندگی، خشکسالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کارایی مدل درخت تصمیم در پیش بینی بارش (مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک یزد)
%A دستورانی, محمدتقی
%A اعظم حبیبی پور (دانشجو)
%A محمدرضا اختصاصی
%A علی طالبی
%A جواد محجوبی
%J تحقیقات منابع آب ایران
%@ 1735-2347
%D 2013

[Download]