اولین همایش ملی آب، مدیریت و نوآوری , 2010-03-10

عنوان : ( بررسی و تجزیه و تحلیل راهکارهای مدیریت مصرف بهینه آب در زمینه شرب و بهداشت )

نویسندگان: فاطمه السادات حضیرئی , محمدتقی دستورانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله راهکارهای مدیریت مصرف بهینه آب در زمینه شرب و بهداشت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است

کلمات کلیدی

, ابزارهای کاهنده مصرف, مدیریت مصرف آب, راهکارهای مصرف بهینه آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037639,
author = {فاطمه السادات حضیرئی and دستورانی, محمدتقی},
title = {بررسی و تجزیه و تحلیل راهکارهای مدیریت مصرف بهینه آب در زمینه شرب و بهداشت},
booktitle = {اولین همایش ملی آب، مدیریت و نوآوری},
year = {2010},
location = {مهریز, ايران},
keywords = {ابزارهای کاهنده مصرف، مدیریت مصرف آب، راهکارهای مصرف بهینه آب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و تجزیه و تحلیل راهکارهای مدیریت مصرف بهینه آب در زمینه شرب و بهداشت
%A فاطمه السادات حضیرئی
%A دستورانی, محمدتقی
%J اولین همایش ملی آب، مدیریت و نوآوری
%D 2010

[Download]