اولین همایش ملی آب، مدیریت و نوآوری , 2010-03-10

عنوان : ( برآوزد رسوبات معلق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه هیدرومتری حیدر آباد) )

نویسندگان: محمدتقی دستورانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

موضوع این مقاله برآوزد رسوبات معلق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه هیدرومتری حیدر آباد) است

کلمات کلیدی

, رسوبات معلق, شبکه عصبی مصنوعی, ایستگاه هیدرومتری حیدر آباد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037640,
author = {دستورانی, محمدتقی},
title = {برآوزد رسوبات معلق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه هیدرومتری حیدر آباد)},
booktitle = {اولین همایش ملی آب، مدیریت و نوآوری},
year = {2010},
location = {مهریز یزد, ايران},
keywords = {رسوبات معلق، شبکه عصبی مصنوعی، ایستگاه هیدرومتری حیدر آباد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآوزد رسوبات معلق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه هیدرومتری حیدر آباد)
%A دستورانی, محمدتقی
%J اولین همایش ملی آب، مدیریت و نوآوری
%D 2010

[Download]