اولین همایش ملی آب، مدیریت و نوآوری , 2010-03-10

عنوان : ( بررسی تاثیر طرح های آبخیزداری بر منابع آبی (مطالعه موردی: سامانه پخش سیلاب میانکوه مهریز) )

نویسندگان: محمدتقی دستورانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تاثیر طرح های آبخیزداری بر منابع آبی (مطالعه موردی: سامانه پخش سیلاب میانکوه مهریز)

کلمات کلیدی

بررسی تاثیر طرح های آبخیزداری بر منابع آبی (مطالعه موردی: سامانه پخش سیلاب میانکوه مهریز)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037646,
author = {دستورانی, محمدتقی},
title = {بررسی تاثیر طرح های آبخیزداری بر منابع آبی (مطالعه موردی: سامانه پخش سیلاب میانکوه مهریز)},
booktitle = {اولین همایش ملی آب، مدیریت و نوآوری},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {بررسی تاثیر طرح های آبخیزداری بر منابع آبی (مطالعه موردی: سامانه پخش سیلاب میانکوه مهریز)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر طرح های آبخیزداری بر منابع آبی (مطالعه موردی: سامانه پخش سیلاب میانکوه مهریز)
%A دستورانی, محمدتقی
%J اولین همایش ملی آب، مدیریت و نوآوری
%D 2010

[Download]