اولین همایش ملی آب، مدیریت و نوآوری , 2010-03-10

عنوان : ( بررسی تاثیر تغییرات اقلیم بر وضعیت آبدهی قنوات (مطالعه موردی دشت مشهد) )

نویسندگان: محمدتقی دستورانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تاثیر تغییرات اقلیم بر وضعیت آبدهی قنوات (مطالعه موردی دشت مشهد)

کلمات کلیدی

بررسی تاثیر تغییرات اقلیم بر وضعیت آبدهی قنوات (مطالعه موردی دشت مشهد)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037647,
author = {دستورانی, محمدتقی},
title = {بررسی تاثیر تغییرات اقلیم بر وضعیت آبدهی قنوات (مطالعه موردی دشت مشهد)},
booktitle = {اولین همایش ملی آب، مدیریت و نوآوری},
year = {2010},
location = {مهریز یزد, ايران},
keywords = {بررسی تاثیر تغییرات اقلیم بر وضعیت آبدهی قنوات (مطالعه موردی دشت مشهد)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر تغییرات اقلیم بر وضعیت آبدهی قنوات (مطالعه موردی دشت مشهد)
%A دستورانی, محمدتقی
%J اولین همایش ملی آب، مدیریت و نوآوری
%D 2010

[Download]