اولین همایش ملی آب، مدیریت و نوآوری , 2010-03-10

عنوان : ( بررسی تاثیر خشکسالی بر تغییرات پارامترهای هیدرولوژیکی حوزه رودخانه اعظم )

نویسندگان: محمدتقی دستورانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تاثیر خشکسالی بر تغییرات پارامترهای هیدرولوژیکی حوزه رودخانه اعظم

کلمات کلیدی

بررسی تاثیر خشکسالی بر تغییرات پارامترهای هیدرولوژیکی حوزه رودخانه اعظم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037648,
author = {دستورانی, محمدتقی},
title = {بررسی تاثیر خشکسالی بر تغییرات پارامترهای هیدرولوژیکی حوزه رودخانه اعظم},
booktitle = {اولین همایش ملی آب، مدیریت و نوآوری},
year = {2010},
location = {مهریز یزد, ايران},
keywords = {بررسی تاثیر خشکسالی بر تغییرات پارامترهای هیدرولوژیکی حوزه رودخانه اعظم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر خشکسالی بر تغییرات پارامترهای هیدرولوژیکی حوزه رودخانه اعظم
%A دستورانی, محمدتقی
%J اولین همایش ملی آب، مدیریت و نوآوری
%D 2010

[Download]