همایش ملی منابع طبیعی , 2010-05-05

عنوان : ( بررسی کارایی مدل هیدرولوژیکی HEC-RAS در تعیین پهنه سیلابی رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه فیروزه شاه جوب بجنورد) )

نویسندگان: محمدتقی دستورانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ررسی کارایی مدل هیدرولوژیکی HEC-RAS در تعیین پهنه سیلابی رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه فیروزه شاه جوب بجنورد)

کلمات کلیدی

, ررسی کارایی مدل هیدرولوژیکی HEC, RAS در تعیین پهنه سیلابی رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه فیروزه شاه جوب بجنورد)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037649,
author = {دستورانی, محمدتقی},
title = {بررسی کارایی مدل هیدرولوژیکی HEC-RAS در تعیین پهنه سیلابی رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه فیروزه شاه جوب بجنورد)},
booktitle = {همایش ملی منابع طبیعی},
year = {2010},
location = {ایلام, ايران},
keywords = {ررسی کارایی مدل هیدرولوژیکی HEC-RAS در تعیین پهنه سیلابی رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه فیروزه شاه جوب بجنورد)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کارایی مدل هیدرولوژیکی HEC-RAS در تعیین پهنه سیلابی رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه فیروزه شاه جوب بجنورد)
%A دستورانی, محمدتقی
%J همایش ملی منابع طبیعی
%D 2010

[Download]