همایش ملی منابع طبیعی , 2010-05-19

عنوان : ( طبقه بندی رودخانه ها از دیدگاه های مختلف مهندسی رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه فیروزه شاه جوب بجنورد) )

نویسندگان: محمدتقی دستورانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طبقه بندی رودخانه ها از دیدگاه های مختلف مهندسی رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه فیروزه شاه جوب بجنورد)

کلمات کلیدی

طبقه بندی رودخانه ها از دیدگاه های مختلف مهندسی رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه فیروزه شاه جوب بجنورد)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037650,
author = {دستورانی, محمدتقی},
title = {طبقه بندی رودخانه ها از دیدگاه های مختلف مهندسی رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه فیروزه شاه جوب بجنورد)},
booktitle = {همایش ملی منابع طبیعی},
year = {2010},
location = {ایلام, ايران},
keywords = {طبقه بندی رودخانه ها از دیدگاه های مختلف مهندسی رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه فیروزه شاه جوب بجنورد)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طبقه بندی رودخانه ها از دیدگاه های مختلف مهندسی رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه فیروزه شاه جوب بجنورد)
%A دستورانی, محمدتقی
%J همایش ملی منابع طبیعی
%D 2010

[Download]