نهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی , 2013-09-11

عنوان : ( وابستگی دمی و کاربرد آن در بازارهای تجاری )

نویسندگان: محمد امینی , هادی جباری نوقابی , مهلا قاسم نژادفرسنگی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله با استفاده از مفاهیم تابع مفصل و اندازه وابستگی دمی، پدیده سرایت و انتقال شوک های مثبت و منفی را در بازارهای تجاری سه کشور آمریکا، تایلند و مالزی مورد بررسی قرار می دهیم. بازه زمانی ...

کلمات کلیدی

, تابع مفصل, تابع مفصل تجربی, اندازه وابستگی دمی بالا, اندازه وابستگی دمی پایین, شوک های مثبت و منفی, آزمون دیکی-فولر, آماره تشخیصی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037658,
author = {امینی, محمد and جباری نوقابی, هادی and قاسم نژادفرسنگی, مهلا},
title = {وابستگی دمی و کاربرد آن در بازارهای تجاری},
booktitle = {نهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی},
year = {2013},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {تابع مفصل، تابع مفصل تجربی، اندازه وابستگی دمی بالا، اندازه وابستگی دمی پایین، شوک های مثبت و منفی، آزمون دیکی-فولر، آماره تشخیصی D_2},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T وابستگی دمی و کاربرد آن در بازارهای تجاری
%A امینی, محمد
%A جباری نوقابی, هادی
%A قاسم نژادفرسنگی, مهلا
%J نهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی
%D 2013

[Download]