چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم , 2010-12-20

عنوان : ( تاثیر تغییر اقلیم بر روی رژیم جریان در نقاط مختلف ایران )

نویسندگان: محمدتقی دستورانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر تغییر اقلیم بر روی رژیم جریان در نقاط مختلف ایران

کلمات کلیدی

تاثیر تغییر اقلیم بر روی رژیم جریان در نقاط مختلف ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037659,
author = {دستورانی, محمدتقی},
title = {تاثیر تغییر اقلیم بر روی رژیم جریان در نقاط مختلف ایران},
booktitle = {چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تاثیر تغییر اقلیم بر روی رژیم جریان در نقاط مختلف ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر تغییر اقلیم بر روی رژیم جریان در نقاط مختلف ایران
%A دستورانی, محمدتقی
%J چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
%D 2010

[Download]