چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم , 2010-12-20

عنوان : ( شبیه سازی رواناب و بررسی تغییرات هیدرولوژیکی حوزه رودخانه اعظم هرت -یزد تحت تاثیر تغییر اقلیم )

نویسندگان: محمدتقی دستورانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شبیه سازی رواناب و بررسی تغییرات هیدرولوژیکی حوزه رودخانه اعظم هرت -یزد تحت تاثیر تغییر اقلیم

کلمات کلیدی

, شبیه سازی رواناب و بررسی تغییرات هیدرولوژیکی حوزه رودخانه اعظم هرت , یزد تحت تاثیر تغییر اقلیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037660,
author = {دستورانی, محمدتقی},
title = {شبیه سازی رواناب و بررسی تغییرات هیدرولوژیکی حوزه رودخانه اعظم هرت -یزد تحت تاثیر تغییر اقلیم},
booktitle = {چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شبیه سازی رواناب و بررسی تغییرات هیدرولوژیکی حوزه رودخانه اعظم هرت -یزد تحت تاثیر تغییر اقلیم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی رواناب و بررسی تغییرات هیدرولوژیکی حوزه رودخانه اعظم هرت -یزد تحت تاثیر تغییر اقلیم
%A دستورانی, محمدتقی
%J چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
%D 2010

[Download]