کنفرانس ملی مدیریت سیلاب , 2013-05-13

عنوان : ( تحلیل اثرات فنی و مدیریتی ساخت وساز و توسعه شهرتهران بر مقدار آبهای سطحی شهر )

نویسندگان: سعیدرضا خداشناس ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در 05 سال اخیر خصوصا در دو دهه گذشته رشد بی رویه و ناهماهنگ شهر تهران که نه تنها ارزشهای کالبدی شهر را دستخوش تحولات ناخواسته و ویرانگر ساخته، بلکه با تاثیر بر محیط طبیعی و مناظر ارزشمند آن، امکان ادراک و ساماندهی سیمای شهر را از شهروندان سلب نموده است. با وجود اینکه تهران از دهه 05 دارای برنامه مشخص وطرح مصوب بوده و انتظار میرفت که با اجرای پروژههای پیش بینی شده در طرحهای مذکور روند ساخت و ساز در مقیاس کلانشهر تهران مدیریت و هدایت شود، اما بدلیل رشد روز افزون جمعیت تقاضای مرتبط با مسکن، آموزش، بهداشت و خدمات افزایش یافت که خود باعث تدوین ضوابط و مصوبات مقطعی مختلف از سوی مراجع گوناگون در مقطع زمانی خاص برای رویارویی با مشکل خاصی شده و این موضوع عملا قابلیت سازماندهی و برنامهریزی شهری وبالاخص ساخت وساز در شهر تهران را ضعیف کرده است. در مقاله حاضر وضعیت توسعه و وضعیت ساخت و ساز در شهر تهران از دو جنبه مدیریتی و فنی و اجرایی مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق با استفاده از اطلاعات یک منطقه پایلوت که دارای دو بافت نوساز و فرسوده شهری بوده ارائه شده و اطلاعات نهایی با تعمیم اطلاعات منطقه مورد نظر انجام گرفته است. وضعیت شهر در سالهای تصویب و اجرای طرح جامع شهر تهران از نظر وسعت سطوح زیربنای املاک، سطح معابر و مساحت زمین و حیاط املاک برآورد و مورد مقایسه قرار گرفته و تاثیر آن بر میزان رواناب شهر و امکانات و برنامه های موجود مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان دهنده اهمیت موضوع توسعه و تاثیر آن بر رواناب شهری دارد. در انتها با جمع بندی موضوعات راهکارهائی جهت کاهش این اثرات ارائه شده است.

کلمات کلیدی

رواناب مدیریت شهری زیربنای املاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037670,
author = {خداشناس, سعیدرضا},
title = {تحلیل اثرات فنی و مدیریتی ساخت وساز و توسعه شهرتهران بر مقدار آبهای سطحی شهر},
booktitle = {کنفرانس ملی مدیریت سیلاب},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {رواناب مدیریت شهری زیربنای املاک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل اثرات فنی و مدیریتی ساخت وساز و توسعه شهرتهران بر مقدار آبهای سطحی شهر
%A خداشناس, سعیدرضا
%J کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
%D 2013

[Download]