کنفرانس ملی مدیریت سیلاب , 2013-05-13

عنوان : ( تحلیل اثرات فنی و مدیریتی ساخت وساز و توسعه شهرتهران بر مقدار آبهای سطحی شهر )

نویسندگان: سعیدرضا خداشناس ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در 05 سال اخیر خصوصا در دو دهه گذشته رشد بی رویه و ناهماهنگ شهر تهران که نه تنها ارزشهای کالبدی شهر را دستخوش تحولات ناخواسته و ویرانگر ساخته، بلکه با تاثیر بر محیط طبیعی و مناظر ارزشمند آن، امکان ادراک و ساماندهی سیمای شهر را از شهروندان سلب نموده است. با وجود اینکه تهران از دهه 05 دارای برنامه مشخص وطرح مصوب بوده و انتظار میرفت که با اجرای پروژههای پیش بینی شده در طرحهای مذکور روند ساخت و ساز در مقیاس کلانشهر تهران مدیریت و هدایت شود، اما بدلیل رشد روز افزون جمعیت تقاضای مرتبط با مسکن، آموزش، بهداشت و خدمات افزایش یافت که خود باعث تدوین ضوابط و مصوبات مقطعی مختلف از سوی مراجع گوناگون در مقطع زمانی خاص برای رویارویی با مشکل خاصی شده و این موضوع عملا قابلیت سازماندهی و برنامهریزی شهری وبالاخص ساخت وساز در شهر تهران را ضعیف کرده است. در مقاله حاضر وضعیت توسعه و وضعیت ساخت و ساز در شهر تهران از دو جنبه مدیریتی و فنی و اجرایی مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق با استفاده از اطلاعات یک منطقه پایلوت که دارای دو بافت نوساز و فرسوده شهری بوده ارائه شده و اطلاعات نهایی با تعمیم اطلاعات منطقه مورد نظر انجام گرفته است. وضعیت شهر در سالهای تصویب و اجرای طرح جامع شهر تهران از نظر وسعت سطوح زیربنای املاک، سطح معابر و مساحت زمین و حیاط املاک برآورد و مورد مقایسه قرار گرفته و تاثیر آن بر میزان رواناب شهر و امکانات و برنامه های موجود مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان دهنده اهمیت موضوع توسعه و تاثیر آن بر رواناب شهری دارد. در انتها با جمع بندی موضوعات راهکارهائی جهت کاهش این اثرات ارائه شده است.

کلمات کلیدی

رواناب مدیریت شهری زیربنای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037670,
author = {خداشناس, سعیدرضا},
title = {تحلیل اثرات فنی و مدیریتی ساخت وساز و توسعه شهرتهران بر مقدار آبهای سطحی شهر},
booktitle = {کنفرانس ملی مدیریت سیلاب},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {رواناب مدیریت شهری زیربنای املاک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل اثرات فنی و مدیریتی ساخت وساز و توسعه شهرتهران بر مقدار آبهای سطحی شهر
%A خداشناس, سعیدرضا
%J کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
%D 2013

[Download]