همایش اقتصاد و انتخابات , 2005-05-25

عنوان : ( بازنمایی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی(انتخاب نهم در چنبره جهانی‌سازی سیاست و اقتصاد) )

نویسندگان: محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی موضوع اصل 44 قانون اساسی در وضعیت جهانی شدن اقتصاد و انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری در ایران

کلمات کلیدی

, اقتصاد, انتخابات, اصل 44, قانون اساسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037722,
author = {خلیلی, محسن},
title = {بازنمایی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی(انتخاب نهم در چنبره جهانی‌سازی سیاست و اقتصاد)},
booktitle = {همایش اقتصاد و انتخابات},
year = {2005},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اقتصاد، انتخابات، اصل 44، قانون اساسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بازنمایی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی(انتخاب نهم در چنبره جهانی‌سازی سیاست و اقتصاد)
%A خلیلی, محسن
%J همایش اقتصاد و انتخابات
%D 2005

[Download]