جستارهای نوین ادبی, دوره (46), شماره (127), سال (2013-9) , صفحات (169-193)

عنوان : ( انعکاس داستان آفرینش آدم / انسان در برخی از متون ادب عرفانی فارسی (تا قرن نهم) )

نویسندگان: محمدجواد مهدوی , محمد جاوید صباغیان , جواد میزبان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

داستان آفرینش آدم/انسان یکی از مهم‏ترین موضوعاتى است که بخش‏هاى زیادى از آثار دینى و غیر دینى را به خود اختصاص داده است. در این آثار، به مطالبى از این نوع، فراوان برمى‏خوریم که آدم/انسان چگونه آفریده شد، چرا آفریده شد، چرا بر روى زمین جاى گرفت و در میان دیگر موجودات، چه جایگاهى دارد. هریک از اسطوره‏هاى کهن، آثار آیینى و دینى و آثار ادبى و عرفانى کوشیده‏اند به گونه‏اى به این پرسش‏ها پاسخ دهند. در آثار ادب عرفانى فارسى این نگرش حاکم است که نخستین آفریدۀ انسانى، آدم است و آفرینش او نیز به صورت مستقیم از خاک انجام مى‏گیرد. در این آثار، دربارۀ چگونگى گردآورى این خاک و سپس آماده کردن آن براى فراهم آوردن گِل قالبِ آدم، فراوان سخن گفته اند‏ و هر یک برداشت خاص خود را ارائه کرده‌اند که در این نوشتار بدان ها اشاره شده و هریک مورد بررسی قرار گرفته است. در بررسی نهایی آشکار می‌شود که آثار ادب عرفانی فارسی، ضمن آن که در این زمینه از قرآن تأثیر پذیرفته‌اند، بیش از آن - احتمالاً از طریق روایات اسرائیلی که وارد احادیث و متون تفسیری اسلامی شده اند – تحت تأثیر روایت یهودی آفرینش بوده اند.

کلمات کلیدی

, آفرینش آدم, قرآن, عهد عتیق, متون ادب عرفانی فارسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037781,
author = {مهدوی, محمدجواد and محمد جاوید صباغیان and میزبان, جواد},
title = {انعکاس داستان آفرینش آدم / انسان در برخی از متون ادب عرفانی فارسی (تا قرن نهم)},
journal = {جستارهای نوین ادبی},
year = {2013},
volume = {46},
number = {127},
month = {September},
issn = {2008-7187},
pages = {169--193},
numpages = {24},
keywords = {آفرینش آدم، قرآن، عهد عتیق، متون ادب عرفانی فارسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T انعکاس داستان آفرینش آدم / انسان در برخی از متون ادب عرفانی فارسی (تا قرن نهم)
%A مهدوی, محمدجواد
%A محمد جاوید صباغیان
%A میزبان, جواد
%J جستارهای نوین ادبی
%@ 2008-7187
%D 2013

[Download]