تحقیقات دامپزشکی, دوره (56), شماره (1), سال (1997-4) , صفحات (45-49)

عنوان : ( گزارش یک مورد آلودگی سگ با زالو )

نویسندگان: علی اصغر سرچاهی , ناصر وصال ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله یک مورد آلودگی سگ به زالو گزارش شده است. حیوان مزبور با علائم خونریزی از محوطه دهانی،به درمانگاه ارجاع شده بود. پس از ایجاد آرامبخشی مناسب با داروی زایلازین هیدروکلراید (5/1 میلی گرم بر کیلوگرم،عضلانی ،رامپون-بایر) و بیهوشی عمومی با تیوپنتال سدیم(7میلی گرم بر کیلوگرم،داخل وریدی،نسدونال،اسپشیاگروپ)مجموعاً تعداد 4 زالو از محوطه دهانی حیوان خارج گردید . در ادامه این مقاله ضایعات ناشی از آلودگی با زالو و آلودگی های گزارش شده در دیگر حیوانات نیز مورد بحث قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

آلودگی؛ زالو؛ سگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037787,
author = {سرچاهی, علی اصغر and ناصر وصال},
title = {گزارش یک مورد آلودگی سگ با زالو},
journal = {تحقیقات دامپزشکی},
year = {1997},
volume = {56},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-2525},
pages = {45--49},
numpages = {4},
keywords = {آلودگی؛ زالو؛ سگ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گزارش یک مورد آلودگی سگ با زالو
%A سرچاهی, علی اصغر
%A ناصر وصال
%J تحقیقات دامپزشکی
%@ 2008-2525
%D 1997

[Download]