مدیریت بازاریابی, دوره (8), شماره (19), سال (2013-8) , صفحات (67-92)

عنوان : ( موضع یابی استراتژیک برند بانک صادرات از دیدگاه مشتریان حقوقی- واحدهای تولیدی خراسان جنوبی )

نویسندگان: لیلا محمودی , سید علیرضا داودی , تورج صادقی , آذر کفاش پور , فاطمه یوسف زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جایگاهیابی برند بانک صادرات نسبت به برند بانکهای اقتصاد نوین، پارسیان، تجارت، سپه، ملت و ملی در جذب مشتریان حقوقی- واحدهای تولیدی با تکنیک نقشه ادراکی هدف این مطالعه است. پژوهش حاضر با روش تحقیق آمیخته و بر اساس مدل مفهومی واکر انجام شده است. جامعه آماری، مدیران ارشد و مدیراننتایج، نشان میدهد: بانک صادرات و بانک ملت در ارائه تسهیلات برای واحدهای تولیدی و فرایند آن، همچنین ارائه ضمانتنامه و ال سی و فرایند آن بهترین جایگاه را دارند و در ویژگیهای خدمات مذاکره و مشاوره، ارتباط بین مدیران بانک و مدیران ارشد واحدهای تولیدی بانک صادرات پس از بانک ملت دومین جایگاه را در اذهان مشتریان این بخش از بازار به دست آورده است.

کلمات کلیدی

, جایگاه یابی, ویژگی های تعیین کننده, نقشه ادراکی, گروه کانونی, فرایند تحلیل سلسله مراتبی, فرایند ارائه تسهیلات برای واحد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037810,
author = {لیلا محمودی and سید علیرضا داودی and تورج صادقی and کفاش پور, آذر and فاطمه یوسف زاده},
title = {موضع یابی استراتژیک برند بانک صادرات از دیدگاه مشتریان حقوقی- واحدهای تولیدی خراسان جنوبی},
journal = {مدیریت بازاریابی},
year = {2013},
volume = {8},
number = {19},
month = {August},
issn = {1735-949X},
pages = {67--92},
numpages = {25},
keywords = {جایگاه یابی، ویژگی های تعیین کننده، نقشه ادراکی، گروه کانونی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، فرایند ارائه تسهیلات برای واحد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T موضع یابی استراتژیک برند بانک صادرات از دیدگاه مشتریان حقوقی- واحدهای تولیدی خراسان جنوبی
%A لیلا محمودی
%A سید علیرضا داودی
%A تورج صادقی
%A کفاش پور, آذر
%A فاطمه یوسف زاده
%J مدیریت بازاریابی
%@ 1735-949X
%D 2013

[Download]