هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2012-09-04

عنوان : ( تأثیر افزایش غلظت دی اکسید کربن بر محتوای آب نسبی، نشت الکترولیت ها و رنگدانه های کلروفیلی گل تکمه ای تحت تنش شوری )

نویسندگان: مریم کمالی , محمود شور , مرتضی گلدانی , یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

غنی سازی دی اکسید کربن در گلخانه ها میتواند به عنوان راهکاری

کلمات کلیدی

, دی اکسید کربن, کلروفیل a, کلروفیل کل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037835,
author = {کمالی, مریم and شور, محمود and گلدانی, مرتضی and سلاح ورزی, یحیی and تهرانی فر, علی},
title = {تأثیر افزایش غلظت دی اکسید کربن بر محتوای آب نسبی، نشت الکترولیت ها و رنگدانه های کلروفیلی گل تکمه ای تحت تنش شوری},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2012},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {دی اکسید کربن، کلروفیل a، کلروفیل کل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر افزایش غلظت دی اکسید کربن بر محتوای آب نسبی، نشت الکترولیت ها و رنگدانه های کلروفیلی گل تکمه ای تحت تنش شوری
%A کمالی, مریم
%A شور, محمود
%A گلدانی, مرتضی
%A سلاح ورزی, یحیی
%A تهرانی فر, علی
%J هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2012

[Download]