مدیریت تولید و عملیات, دوره (4), شماره (6), سال (2013-9) , صفحات (129-144)

عنوان : ( مطالعه تاثیر نوع صنعت بر معیارهای اعتباردهی به مشتریان حقوقی بانک صادرات ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها )

نویسندگان: علیرضا رجبی پور میبدی , محمد مهرآیین , جعفر فصاحت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه یکی از مشکلات نظام بانکی کشور مطالبات معوق آن ها است. از جمله راهکارهای اساسی برای رفع این معضل ایجاد نظام سنجش اعتبار و رتبه بندی اعتباری مشتریان است. نسبت های مالی استخراجی از صورت های مالی شرکت ها از دیرباز به عنوان یکی از ابزارهای مفید در ارزیابی شرکت ها توسط اشخاص ذی نفع جهت پیش بینی وضعیت آتی مورد استفاده قرار گرفته اند . لذا در این تحقیق، با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها و انواعی از ورودی و خروجی ها شامل نسبت های مالی و سایر مشخصه های حائز اهمیت از دیدگاه اساتید و کارشناسان اعتباری به رتبه بندی شرکت ها در هر صنعت پرداخته شده است. سپس با استفاده از تحلیل حساسیت ، رتبه اهمیت ورودی ها و خروجی ها ( معیارهای اعتباردهی) به تفکیک نوع صنعت شناسایی و مقایسه شده اند. در پایان به تفکیک، میزان اهمیت ورودی ها و خروجی ها برای صنایع مختلف بررسی شد. رویکرد پژوهش می تواند در راستای مدیریت ریسک اعتباردهی به مشتریان توسط بانک ها مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, رتبه بندی, صورت های مالی, تحلیل پوششی داده ها, مشتریان, معیارهای اعتباردهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037839,
author = {رجبی پور میبدی, علیرضا and مهرآیین, محمد and جعفر فصاحت},
title = {مطالعه تاثیر نوع صنعت بر معیارهای اعتباردهی به مشتریان حقوقی بانک صادرات ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها},
journal = {مدیریت تولید و عملیات},
year = {2013},
volume = {4},
number = {6},
month = {September},
issn = {2251-6409},
pages = {129--144},
numpages = {15},
keywords = {رتبه بندی، صورت های مالی، تحلیل پوششی داده ها، مشتریان، معیارهای اعتباردهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه تاثیر نوع صنعت بر معیارهای اعتباردهی به مشتریان حقوقی بانک صادرات ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها
%A رجبی پور میبدی, علیرضا
%A مهرآیین, محمد
%A جعفر فصاحت
%J مدیریت تولید و عملیات
%@ 2251-6409
%D 2013

[Download]