هفدهمین همایش انجمن های زمین شناسی ایران , 2013-10-29

عنوان : ( بررسی وضعیت میدان تنش و بازسازی آن در توده Cجنوبی معدن سنگ آهن سنگان خواف در شرق ایران )

نویسندگان: مهدی قربانلو , فرزین قائمی , بهنام رحیمی , فرخ قائمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

‏معادن سنگ آهن سنگان خواف در حاشیه شمالی خرد قاره ایران مرکزی و جنوب خاوری گسل درونه قرار گرفته است که با توجه به حرکات زمین ساختی منطقه، دگر شکلی های قابل توجهی بر محدوده مورد مطالعه حاکم بوده است. آگاهی از وضعیت تنشی زمین ساختی امروزی در اکتشافات و استخراج معادن مسئله بسیار ضروری می باشد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی و تعیین استرس دیرین اعمال شمده بر محدوده توده C معدن سنگ آهن سنگان است که بعنوان بخشی از منطقه تحت اعمال تنش های حاصل از حرکت انتهایی پایانه خاوری گسل درونه مورد توجه میباشند . برای رسیدن بدین مهم داده های برداشت شمده از شکستگی ها و گسلهای منطقه با استفاده از نرم افزارهای مربوطه مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت و از روشی برگشتی چند مرتبه ای برای تفکیک فازهای تنش دیرین در این منطقه بهره بردیم.سرانجام در این تحقیق نتیجه می شود که تاکنون این منطقه تحت تاثیر چندین مرحله زمین ساختی قوی قرار گرفته است و محور اصلی تنش افقی موثر بر شکستگی های منطقه شمالی- جنوبی و با مکانیسم کششی می باشد. این جهت با مکانیسم ساختارهای منطقه کاملا هم خوانی دارد .

کلمات کلیدی

, سنگ آهن , سنگان, تنش دیرین, روش چند مرتبه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037864,
author = {قربانلو, مهدی and قائمی, فرزین and رحیمی, بهنام and فرخ قائمی},
title = {بررسی وضعیت میدان تنش و بازسازی آن در توده Cجنوبی معدن سنگ آهن سنگان خواف در شرق ایران},
booktitle = {هفدهمین همایش انجمن های زمین شناسی ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سنگ آهن ، سنگان، تنش دیرین، روش چند مرتبه ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی وضعیت میدان تنش و بازسازی آن در توده Cجنوبی معدن سنگ آهن سنگان خواف در شرق ایران
%A قربانلو, مهدی
%A قائمی, فرزین
%A رحیمی, بهنام
%A فرخ قائمی
%J هفدهمین همایش انجمن های زمین شناسی ایران
%D 2013

[Download]