هفدهمین همایش انجمن های زمین شناسی ایران , 2013-10-29

عنوان : ( بازسازی میدان تنش دیرین در اطراف گسل دردوی در محدوده معدن سنگ آهن سنگان خواف )

نویسندگان: سیدمحمدذکریا پیرخضرانیان , فرزین قائمی , بهنام رحیمی , فرخ قائمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

‏مجموعه کانسارهای سنگ آهن سنگان خواف از جمله مهم ترین منابع تولید کننده نیازهای اولیه فلزی کشور است. این کانسارها در شمال پهنه لوت وهمچنین درانتهای یکی از انشعابات پایانه ای گسل درونه قرار گرفته اند و تحولات ساختاری مختلفی را درطول زمان های زمین شناسی متحمل شده اند .از جمله مهمترین سیما های ساختاری محدوده معدنی گسلی شمال غربی- جنوب شرقی است که گسل دردوی نام گذاری شده است و نقش قابل توجهی در پراکنش کانسارهای معدنی دارد .در این پژوهش با استفاده از داده های صحرایی برداشت شده از محدوده اطراف این گسل و همچنین با استفاده از تکنیک وارون سازی به بازسازی میدان تنش در اطراف گسل پرداخته می شود. در اطراف این گسل میدانی متفاوت از جهت تنش های غالب بر منطقه که عمدتا کششی و در راستاهای تقریبی شمالی جنوبی هستند به دست آمد و به نوعی می توان گفت که میدان دینامیکی اطراف گسل جهت تنش های منطقه را پیرامون خود تحت تاثیر قرار داده است .

کلمات کلیدی

, معدن آهن سنگان , گسل دردوی , تنش دیرین , روش وارون سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037869,
author = {پیرخضرانیان, سیدمحمدذکریا and قائمی, فرزین and رحیمی, بهنام and فرخ قائمی},
title = {بازسازی میدان تنش دیرین در اطراف گسل دردوی در محدوده معدن سنگ آهن سنگان خواف},
booktitle = {هفدهمین همایش انجمن های زمین شناسی ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {معدن آهن سنگان ، گسل دردوی ، تنش دیرین ، روش وارون سازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بازسازی میدان تنش دیرین در اطراف گسل دردوی در محدوده معدن سنگ آهن سنگان خواف
%A پیرخضرانیان, سیدمحمدذکریا
%A قائمی, فرزین
%A رحیمی, بهنام
%A فرخ قائمی
%J هفدهمین همایش انجمن های زمین شناسی ایران
%D 2013

[Download]