هفدهمین همایش انجمن های زمین شناسی ایران , 2013-10-29

عنوان : ( توصیف و دسته بندی شکستگی های محدوده بین دو آنومالی باغک و سنجدک در معدن سنگ آهن سنگان خواف )

نویسندگان: سیدمحمدذکریا پیرخضرانیان , فرزین قائمی , بهنام رحیمی , فرخ قائمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

‏معدن سنگان خواف شامل مجموعه ای از آنومالی های مختلف و پراکنده است که با روندی شرقی غربی امتداد یافته اند. آنومالی های سنجدک و باغک از مجموعه این آنومالی ها هستند. معدن سنگان با توجه به تاریخ زمین ساختی که پشت سر گذاشته تحت تاثیر فاز های مختلف تکتونیکی قرار گرفته و شکستگی های فراوانی در منطقه به وجود آمده است . با توجه به اهمیتی که شکستگی ها در مراحل مختلف کار های معدنی می توانند داشته باشند، شناخت و تفسیر و طبقه بندی سیستم های شکستگی امری لازم خواهد بود. در این پژوهش با استفاده از کار های آماری و استفاده از نمودار های گل سرخی و کانتوری و همچنین دیگر مشاهدات صحرایی شکستگی های منطقه دسته بندی شدند. در این طبقه بندی ها چندین سیستم کششی وجود داشت که ناشی از فاز مختلف کششی اعمال شده بر منطقه است. همچنین گسل های بزرک چپگرد که سنی جوان تر دارند باعث ایجاد برشی ساده و چرخش ساختار ها شده اند .

کلمات کلیدی

, معدن آهن سنگان , سیستم شکستگی ها, برش ساده. نمودار های گل سرخی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037872,
author = {پیرخضرانیان, سیدمحمدذکریا and قائمی, فرزین and رحیمی, بهنام and فرخ قائمی},
title = {توصیف و دسته بندی شکستگی های محدوده بین دو آنومالی باغک و سنجدک در معدن سنگ آهن سنگان خواف},
booktitle = {هفدهمین همایش انجمن های زمین شناسی ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {معدن آهن سنگان ، سیستم شکستگی ها، برش ساده. نمودار های گل سرخی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توصیف و دسته بندی شکستگی های محدوده بین دو آنومالی باغک و سنجدک در معدن سنگ آهن سنگان خواف
%A پیرخضرانیان, سیدمحمدذکریا
%A قائمی, فرزین
%A رحیمی, بهنام
%A فرخ قائمی
%J هفدهمین همایش انجمن های زمین شناسی ایران
%D 2013

[Download]