هفتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , 2013-11-20

عنوان : ( مطالعه رخسارههای رسوبی و محیط رسوبگذاری قسمت بالایی بخش سروک مخزن بنگستان در میدان منصوری )

نویسندگان: یاسر نوریان مادوان , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی , سید علی اکبر عبدالهی موسوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازندهای گروه بنگستان بعد از آسماری مهمترین مخازن جنوب غربی ایران را تشکیل میدهند. بنابراین مطالعه محیط رسوبی این سازندها امری ضروری به نظر میرسد. در این مطالعه به منظور تعیین محیط رسوبگذاری مخزن بنگستان در میدان منصوری تعداد 86 مقطع نازک در دسترس از این مخزن در میدان منصوری مورد مطالعه قرار گرفت. مطالعه مقاطع نازک نشان داد، بخش بالایی سازند سروک در میدان مورد مطالعه دارای 5 میکروفاسیس است. این میکروفاسیسها در قسمتهای لاگون، سد و دریای باز یک محیط رمپ کربناته نهشته شده اند.

کلمات کلیدی

, بنگستان, محیط رسوبی, سازند سروک, رمپ کربناته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037887,
author = {نوریان مادوان, یاسر and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله and سید علی اکبر عبدالهی موسوی},
title = {مطالعه رخسارههای رسوبی و محیط رسوبگذاری قسمت بالایی بخش سروک مخزن بنگستان در میدان منصوری},
booktitle = {هفتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور},
year = {2013},
location = {خرم آباد, ايران},
keywords = {بنگستان، محیط رسوبی، سازند سروک، رمپ کربناته},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه رخسارههای رسوبی و محیط رسوبگذاری قسمت بالایی بخش سروک مخزن بنگستان در میدان منصوری
%A نوریان مادوان, یاسر
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%A سید علی اکبر عبدالهی موسوی
%J هفتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
%D 2013

[Download]