یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران , 2013-10-09

عنوان : ( بررسی رابطه ی سود تقسیمی و اهرم مالی بر نگهداری وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )

نویسندگان: محمدحسین ودیعی نوقابی , محمدرضا عباس زاده , مصطفی ملکیان کله بستی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به بررسی رابطه ی سود تقسیمی و اهرم مالی بر نگهداری وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختیم. این تحقیق در بین سال های 1386 تا 1390 صورت گرفته است. نمونه ی آماری مورد استفاده در آن برابر 142 شرکت بوده است. برای برآورد مدل آماری تحقیق روش رگرسیون با استفاده از تجزیه و تحلیل پانلی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان از عدم وجود رابطه معنادار متغیر های اهرم مالی و سود تقسیمی و وجه نقد نگهداری شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

کلمات کلیدی

, اهرم مالی, سود تقسیمی و وجه نقد نگهداری شده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037894,
author = {ودیعی نوقابی, محمدحسین and عباس زاده, محمدرضا and ملکیان کله بستی, مصطفی},
title = {بررسی رابطه ی سود تقسیمی و اهرم مالی بر نگهداری وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران},
booktitle = {یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اهرم مالی، سود تقسیمی و وجه نقد نگهداری شده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه ی سود تقسیمی و اهرم مالی بر نگهداری وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
%A ودیعی نوقابی, محمدحسین
%A عباس زاده, محمدرضا
%A ملکیان کله بستی, مصطفی
%J یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
%D 2013

[Download]