دانشگاه علوم پزشکی گرگان, دوره (15), شماره (4), سال (2014-3) , صفحات (8-17)

عنوان : ( آماده‌سازی داربست‌های سه بعدی سلول‌زدایی شده به عنوان مدلی برای مهندسی بافت و ارزیابی عملکرد آنها با استفاده از بافت بلاستما در شرایط آزمایشگاهی )

نویسندگان: ناصر مهدوی شهری , مریم مقدم متین , مسعود فریدونی , مرتضی بهنام رسولی , علی مقیمی , احمدرضا بهرامی , محمد علی زاده نمینی , سمیه نادری , معصومه خیرآبادی , فاطمه ناصری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مهندسی بافت براساس سه ترکیب اصلی بافت‌های بیولوژیکی شامل داربست، سلول و عوامل رشد بنیان نهاده شده است. داربست‌های زیستی مشتق از بافت‌ها و اندام‌های سلول‌زدایی شده به‌طور موفقیت‌آمیزی در مهندسی بافت مورد استفاده قرار گرفته‌اند. مطالعات سلول‌زدایی بیانگر آن است که داربست‌های طبیعی حاصل از بافت‌های سلول‌زدایی شده، با حفظ ترکیبات اصلی می‌توانند بستر مناسبی برای بررسی رفتارهای سلولی باشند و آماده‌سازی چنین داربست‌هایی بخش مهمی از پژوهش‌های آتی دانش زیست‌شناسی خواهد بود که می‌تواند کاربردهای گسترده‌ای در دانش پزشکی ترمیمی و مهندسی بافت داشته باشد. بافت بلاستما که طی روند ترمیم زخم در برخی از موجودات ایجاد می‌شود؛ دارای سلول‌هایی با قابلیت تکثیر و تمایز، مشابه سلول‌های جنینی است و می‌تواند مدل مناسبی را برای بررسی برهم‌کنش‌ها و رفتارهای سلولی در شرایط آزمایشگاهی فراهم نماید. در این مقاله مروری به بیان روش‌های آماده‌سازی داربست‌های سه‌بعدی مشتق از ماتریکس خارج سلولی بافت‌های مختلف از قبیل غضروف، استخوان، لثه، آئورت، مثانه و ارزیابی عملکرد آنها با استفاده از بافت بلاستما پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

, داربست‌های طبیعی سه بعدی, مهندسی بافت, سلول‌زدایی, بافت بلاستما, پزشکی ترمیمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037907,
author = {مهدوی شهری, ناصر and مقدم متین, مریم and فریدونی, مسعود and بهنام رسولی, مرتضی and مقیمی, علی and بهرامی, احمدرضا and علی زاده نمینی, محمد and سمیه نادری and خیرآبادی, معصومه and ناصری, فاطمه},
title = {آماده‌سازی داربست‌های سه بعدی سلول‌زدایی شده به عنوان مدلی برای مهندسی بافت و ارزیابی عملکرد آنها با استفاده از بافت بلاستما در شرایط آزمایشگاهی},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی گرگان},
year = {2014},
volume = {15},
number = {4},
month = {March},
issn = {۱۵۶۲-۴۷۶۵},
pages = {8--17},
numpages = {9},
keywords = {داربست‌های طبیعی سه بعدی، مهندسی بافت، سلول‌زدایی، بافت بلاستما، پزشکی ترمیمی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آماده‌سازی داربست‌های سه بعدی سلول‌زدایی شده به عنوان مدلی برای مهندسی بافت و ارزیابی عملکرد آنها با استفاده از بافت بلاستما در شرایط آزمایشگاهی
%A مهدوی شهری, ناصر
%A مقدم متین, مریم
%A فریدونی, مسعود
%A بهنام رسولی, مرتضی
%A مقیمی, علی
%A بهرامی, احمدرضا
%A علی زاده نمینی, محمد
%A سمیه نادری
%A خیرآبادی, معصومه
%A ناصری, فاطمه
%J دانشگاه علوم پزشکی گرگان
%@ ۱۵۶۲-۴۷۶۵
%D 2014

[Download]