علوم قرآن و حدیث, دوره (89), شماره (89), سال (2013-3) , صفحات (73-82)

عنوان : ( واژه به مثابه ابزار تحلیل گفتمان قرآن )

نویسندگان: سیدحسین سیدی , غلامرضا رئیسیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قران پژوهان و مفسران مسلمان همگی در این نکته اجماع داشته اند که هرگونه تأویل یا تفسیر کتاب خداوند باید از واژگان آغاز گردد. واژه نه تنها ابزار تحلیل گفتمان بلکه شکل دهنده نظام اندیشگانی ما نیز می باشد. پس واژه تنها ابزاری برای بیان عقاید ما نیست بلکه شکل دهنده آنها نیز می باشد. واژه در قران کریم از چنان استواری برخوردار است که به تنهایی می تواند ابزار تحلیل گفتمان قرار گیرد. این نوشتار با بررسی واژگان کلیدی چون- الله-ایمان- و بررسی گزینش نام در سوره های قران مثل سوره دخان بر آن است که، تنها از طریق این واژگان می توان متن قرانی یا متن سوره را تحلیل نمود.

کلمات کلیدی

, زبان عربی, اضداد, قرآن , بافت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037908,
author = {سیدی, سیدحسین and رئیسیان, غلامرضا},
title = {واژه به مثابه ابزار تحلیل گفتمان قرآن},
journal = {علوم قرآن و حدیث},
year = {2013},
volume = {89},
number = {89},
month = {March},
issn = {۲۰۰۸-۹۱۲۰},
pages = {73--82},
numpages = {9},
keywords = {زبان عربی،اضداد،قرآن ،بافت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واژه به مثابه ابزار تحلیل گفتمان قرآن
%A سیدی, سیدحسین
%A رئیسیان, غلامرضا
%J علوم قرآن و حدیث
%@ ۲۰۰۸-۹۱۲۰
%D 2013

[Download]