چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران , 2010-11-02

عنوان : ( مطالعه عددی رفتار دینامیکی سدهای سنگریزه ای با هسته آسفالتی به روش غیرخطی مطالعه موردی: سد شور کرمان )

نویسندگان: علی اخترپور , علی خدایی , غلیرضا ابراهیمی , علی ظهوریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحلیل های عددی غیر خطی برای بزرگترین سد از نوع هسته آسفالتی در ایران ( سد شور ) تحت اثر نیروهای لرزه ای صورت گرفته است.این سد به ارتفاع m85 در حال ساخت می باشد که در منطقه ای، با خطر زلزله بالا با MDE برابر g0.8 واقع شده است.مراحل مختلفی از ساخت و آبگیری با استفاده از مدل هیپربولیک بر اساس روش تفاصل محدود تحلیل شدند.سپس تحلیل های دینامیکی غیر خطی صورت پذیرفت تا رفتار هسته آسفالتی تحت شرایط بار لرزه ای مورد بررسی قرار گیرد.نتایج نشان می دهد که لرزش حاصل از زلزله منجر به ایجاد ترکهای ریزی شده و نفوذپذیری آسفالت در بخش بالایی هسته را افزایش می دهد.حداکثر نشست در نزدیکی تاج در شیب بالادست، اتفاق افتاده اما این نشست به اندازه ای نمی باشند تا تحت شرایط معمول بهره برداری منجر به از دست رفتن ارتفاع آزاد و سرریز آب از مخزن شود. همچنین تغییر شکلهای هسته آسفالتی کاملا به تغییر شکلهای پوسته بستگی داشته و هسته باریک بر رفتار عمومی سد اثری ندارد. همچنین در زمان زلزله جابجایی های مختلفی بین هسته نازک و لایه های انتقال دیده می شود.

کلمات کلیدی

, سد سنگریزه ای, هسته آسفالتی, تحلیل دینامیکی غیر خطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037926,
author = {اخترپور, علی and علی خدایی and غلیرضا ابراهیمی and علی ظهوریان},
title = {مطالعه عددی رفتار دینامیکی سدهای سنگریزه ای با هسته آسفالتی به روش غیرخطی مطالعه موردی: سد شور کرمان},
booktitle = {چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سد سنگریزه ای، هسته آسفالتی، تحلیل دینامیکی غیر خطی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه عددی رفتار دینامیکی سدهای سنگریزه ای با هسته آسفالتی به روش غیرخطی مطالعه موردی: سد شور کرمان
%A اخترپور, علی
%A علی خدایی
%A غلیرضا ابراهیمی
%A علی ظهوریان
%J چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
%D 2010

[Download]